Tillbaka

LOWPOLY FÅGEL

originalbild

Detta lilla projekt gjorde jag på eget initiativ efter att jag hade utforskat en del på Pinterest och stött på lowpoly-bilder. När jag såg dessa ville jag pröva på detta själv, samt att jag ville öka mina kunskaer om Photoshop.

Jag utgick då från bilden till höger och gjorde triangulära markeringar där all färg inom markeringen fick en enda genomsnittsfärg. Sedan fortsatte jag göra så för varje triangel som syns i resultatet nedan.

lowpoly resultat